Biegły sądowy

Powoływana w postępowaniu sądowym osoba sprawująca funkcje biegłego sądowego, charakteryzuje się ogromną wiedzą i doświadczeniem zawodowym, będąca ekspertem w danej dziedzinie.

Jest uprawniona do sporządzania wnikliwej i dokładnej opinii w sprawie zaistniałych okoliczności, która jest niezbędna do przeprowadzania rozprawy sądowej.

Biegli sądowi stanowią bardzo istotny dla Sądu organ pomocniczy, bez którego rozwikłanie wielu spraw w postępowaniu sądowym, nie było by możliwe.

Posiadanie przez biegłego wiedzy teoretycznej i praktycznej, w konkretnej dziedzinie nauki jest warunkiem do umieszczenia go na liście biegłych, sporządzanych przez prezesów sądów okręgowych.

Na podstawie tej listy odbywa się przydzielanie, danych osób do sprawy.

Sąd może powołać również konkretną instytucje naukową lub specjalistyczną, którą reprezentuje biegły instytucjonalny.

Opinia biegłego sądowego jest niezwykle istotna w sprawach obejmujących zagraniczne przepisy, czy rzadko spotykane dziedziny zawodowe.

obsługa programów obsługa programów lojalnościowych programy lojalnościowe