Przepisy prawa, a powołanie rzeczoznawcy

Aby doszło do powołania rzeczoznawcy, muszą być spełnione wszystkie wymagania regulowane przepisami prawa, odpowiednio dobranymi do każdej dziedziny. Owe powołanie odbywa się w dwóch zasadniczych kryteriach.

Wyróżniamy tutaj rzeczoznawców odpowiedzialnych za konkretne zawody, którzy są powoływani na podstawie przepisów prawa, oraz drugą grupę, którą stanowią rzeczoznawcy, którzy zostają wyodrębnieni przez organizacje i stowarzyszenia, według ich wewnętrznych wymogów. Wśród specjalistów w konkretnych zawodach, znajdują się rzeczoznawca majątkowy, dokonujący opinii na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Rzeczoznawca budowlany, którego funkcja regulowana jest przez przepisy budowlane. A także rzeczoznawca samochodowy, do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sanitarnohigienicznych.

Natomiast w zakresie powołanie przez stowarzyszenia wyróżnia się specjalistów od kosztorysów, psychotroniki, czy technicznego zabezpieczenia osób i mienia.

jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty