Różnica między giełdą a grą giełdową

www.thegp3blog.com

W języku potocznym te dwa wyrażenia – „giełda” oraz „gra giełdowa” – traktowane są zamiennie. Jednak jest między nimi niezwykle istotna różnica, a rozwiązanie wiąże się ze słowem „gra”. Jak wiemy, gra jest zjawiskiem kulturowym, które polega na ściśle określonych zasadach, w których skład wchodzi rywalizacja, a uczestnictwo jest dobrowolne. Cele gry są zwykle integracyjne, rozrywkowe, a czasem edukacyjne.

Tak też jest z „grą” na giełdzie – uczestnicy inwestują, kontrolując zmiany kursów akcji, ale posługują się pieniędzmi wirtualnymi. Ich korzyść to poznanie świata ekonomii, bez uszczerbku dla portfela. Prawdziwa giełda natomiast, przynosi zyski lub straty finansowe. Gra giełdowa odbywa się najczęściej w przestrzeni internetowej.

Giełda natomiast, ma charakter spotkań handlowych, poddanym ścisłym regulacjom i odbywa się w ustalonym wcześniej miejscu. Są one również kontrolowane przez państwo, które udziela koneksji na ich organizację. Występują giełdy towarów, tzw. instrumentów finansowych (np.

papierów wartościowych) oraz usług.